Υπογράφηκε η (3η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία». Έναρξη Αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης

Δυτική Μακεδονία

20/03/2021, 1:46 μμ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη στις 18/03/2021 υπογράφηκε η Τρίτη (3η) τροποποίηση της προκήρυξης  για τη Δράση

<< Ενίσχυση  Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία>> στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020>>.  

 

Οι τροποποιήσεις αφορούν σε τεχνικές διορθώσεις ως προς τις ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων επαλήθευσης, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τα δικαιολογητικάεκταμίευσης, καθώς και θέματα τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας (αλλαγή έδρας, νόμιμου εκπροσώπου, κ.λ.π.) Με την εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, τροποποιούνται τα παραρτήματα VII και VIII (παραδοτέα αιτήματος ελέγχου και καταβολής ενίσχυσης) της αναλυτικής πρόσκλησης.

 

Επισημαίνεται ότι με τη νέα απόφαση το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στο ΠΣΚΕ έως και την 31/7/2021.

 

Η ενέργεια υποβολής αιτημάτων ελέγχου (καταβολής χρηματοδότησης) στο ΠΣΚΕ αναμένεται να είναι διαθέσιμη την ερχόμενη Δευτέρα 22/3/2021. Επισημαίνεται ότι το αίτημα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με επισύναψη όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα παραρτήματα VII και VIII.

 

Την τροποποίηση μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα www.kepa-anem.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

 

Στη Δράση έχουν ενταχθεί 1.728 έργα Δικαιούχων συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.976.875,03 €.Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενταγμένοι Δικαιούχου μπορούν να απευθύνονται :

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ τηλ 2310 480.000, www.kepa-anem.gr

β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610 24022 , anko@anko.gr.

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δυστυχώς τα νέα ακόμη μία φορά είναι πολύ άσχημα για την περιοχή μας, παραμένουμε κλειστεί και...

10/04/2021

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: Έστω click away αλλιώς παραιτηθείτε όλοι!

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: «Τόσο καιρό ζητάμε επίμονα να κλείσουν όλα στη περιοχή μας, να γίνει ένα...

09/04/2021

10 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)...

09/04/2021