Τα θεσμικά “βήματα” για την ανάπτυξη των πλωτών αιολικών στην Ελλάδα – Μια ενδιαφέρουσα έκδοση του Καθηγητή Δημήτρη Μέλισσα

Ενέργεια

15/03/2021, 7:45 πμ

Την ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτητα η Πολιτεία στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σταθερής έδρασης που θα διαφοροποιείται από το νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης των πλωτών αιολικών υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Δημήτρης Μέλισσας σε συνέντευξή του στο energypress επ΄αφορμή μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έκδοσης που επιμελήθηκε ο ίδιος για το θέμα. 

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, η χωροθέτηση των πλωτών αιολικών πάρκων οφείλει να ενταχθεί στην υφιστάμενη νομοθεσία, γεγονός που θα διευκολύνει τη συνοχή του συνολικού χωρικού σχεδιασμού και θα συνδράμει καθοριστικά στην απρόσκοπτη επιτάχυνση της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους, προκειμένου να υλοποιηθούν ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο κόστος για τον δημόσιο τομέα.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του καθηγητή Δημήτρη Μέλισσα:  

Ερ: Πρόσφατα εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα το βιβλίο με τίτλο «Πλωτά Αιολικά Πάρκα-Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος.» Γιατί ΑΠΕ; 

Απ : Ασχολούμαι με τα αιολικά πάρκα σχεδόν 20 χρόνια, ως δικηγόρος εταιριών που μου εμπιστεύονται υποθέσεις τους κατά την εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχω διοργανώσει συνέδρια για τις ΑΠΕ και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ και διδάσκω στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης», στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. 

ΕΡ: Παλιότερα είχε γίνει μία προσπάθεια για εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σταθερής έδρασης στη χώρα μας.

Απ. Πράγματι, μέχρι το 2010 είχαν κατατεθεί 23 αιτήσεις για εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σταθερής έδρασης και χορηγήθηκαν από τη ΡΑΕ δύο άδειες παραγωγής αλλά η υποβολή νέων αιτήσεων ανεστάλη το 2011. Ωστόσο, το καθεστώς που διέπει την αδειοδότηση των ανεμογεννητριών σταθερής έδρασης στον θαλάσσιο χώρο έχει ξεπεραστεί, στο βαθμό που έχει εκδοθεί μία σειρά νέων νομοθετημάτων για τη χωροταξία και το περιβάλλον. Συνάμα, η Πολιτεία θα πρέπει να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σταθερής έδρασης που θα διαφοροποιείται από το νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης των πλωτών αιολικών πάρκων. 

Ερ. Γιατί πλωτά αιολικά πάρκα στη χώρα μας;

Γιατί τα πλωτά αιολικά πάρκα δεν εξαρτώνται από συγκεκριμένο βάθος και στη χώρα μας. Tα βάθη είναι εξαιρετικά μεγάλα για την βιώσιμη εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σταθερής έδρασης. Άλλωστε στα μεγάλα αυτά βάθη εντοπίζεται το πιο δυνατό και σταθερό αιολικό δυναμικό. Για να είμαστε η πέμπτη χώρα στον κόσμο που θα τα εγκαταστήσει. Γιατί η εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, θα αποσυμπιέσει τις τοπικές αντιδράσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον χερσαίο χώρο, με τη μείωση της οπτικής όχλησης.  Συνάμα, η εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες έχει εξέχουσα σημασία για την ενίσχυση των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο. 

Ερ.: Τί εννοείτε ως ενίσχυση;

Απ.: Οι πλωτήρες μετρήσεων και στη συνέχεια η εγκατάσταση των πλωτών αιολικών πάρκων, εάν είναι ελληνικών συμφερόντων, ή ακόμα και διεθνών, εάν στηρίζονται σε ένα ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, θα ενισχύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, στο βαθμό που ο ισχυρός διαπραγματεύεται καλύτερα, ενώ θα δημιουργηθούν και σημαντικές ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. Για αυτό και μόνο το λόγο, το νομοθετικό πλαίσιο για τα πλωτά αιολικά πάρκα θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα. Ειδάλλως, θα μας προλάβουν οι γείτονες. 

Eρ.: Τί προτείνετε για το θεσμικό πλαίσιο για ασφαλείς επενδύσεις στα πλωτά αιολικά πάρκα;

Απ.: Η χωροθέτηση των πλωτών αιολικών πάρκων οφείλει να ενταχθεί στην υφιστάμενη νομοθεσία, γεγονός που θα διευκολύνει τη συνοχή του συνολικού χωρικού σχεδιασμού και θα συνδράμει καθοριστικά στην απρόσκοπτη επιτάχυνση της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους, προκειμένου να υλοποιηθούν ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο κόστος για τον δημόσιο τομέα. Τούτο σημαίνει ότι ο επενδυτής, εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και με δικά του έξοδα, θα αναλάβει να διεξαγάγει τις απαραίτητες μετρήσεις και να εκπονήσει τις αναγκαίες μελέτες, που τελικά θα εγκριθούν από την ελληνική διοίκηση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι τη θέσπιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η ελληνική πολιτεία θα μπορεί να προετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των πλωτών αιολικών πάρκων, αφού λάβει υπόψη της το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς για την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στάδια: 

Α. Την αίτηση προέγκρισης χωροθέτησης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 παρ. 1ε του Ν. 4447/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο πρώτο αυτό στάδιο, δεσμεύεται μία Ευρύτερη Περιοχή Διερεύνησης από τον φορέα. 

Β. Την οριστική χωροθέτηση του έργου. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων Υπουργών, λαμβάνει χώρα ο χαρακτηρισμός της θαλάσσιας περιοχής ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Πλωτών Αιολικών Πάρκων (εφεξής ΠΟΑΠΑΠ) που οριοθετεί την θαλάσσια έκταση με προεδρικό διάταγμα που συμπεριλαμβάνει και την οικεία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Γ. Την Βεβαίωση παραγωγού ειδικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4685/20.

Δ. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου και των συνοδών του, για την εγκατάσταση και λειτουργία τους στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο με την εκπόνηση ΜΠΕ και την έκδοση ΑΕΠΟ.

Ε. Την οριστική και δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

ΣΤ. Την εξασφάλιση της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

 

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

Τα “διδάγματα” της “Μήδειας” στην περίπτωση των Σποράδων – Τι μέτρα παίρνει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών

Μέτρα για την ασφαλέστερη ηλεκτροδότηση των νησιών των Βορείων Σποράδων σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας την αρνητική...

10/04/2021

Energy Weekly Review: Διαβάστε την εβδομαδιαία επισκόπηση της ενεργειακής επικαιρότητας από την ομάδα του energypress

Διαβάστε και σήμερα την εβδομαδιαία έκδοση του Energy Weekly Review που εκδίδει το Energypress και σας...

10/04/2021

Την πρώτη παραγγελία τρένων υδρογόνου Coradia Polyvalent από τη Γαλλία έλαβε η Alstom

Εκ μέρους των τεσσάρων περιοχών, η SNCF Voyageurs παράγγειλε στην Alstom τις πρώτες 12 αμαξοστοιχίες διπλής λειτουργίας (ηλεκτροκίνητες...

09/04/2021