Συνεδριάζει την Τετάρτη 17/3 το Δ.Σ. Εορδαίας

Δυτική Μακεδονία

12/03/2021, 2:33 μμ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ,  την Τετάρτη 17  Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

Εισηγητής : Η προϊσταμένη Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία.

 

  1. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 ( 37, 38,39 40 /2021 ΑΟΕ )

Εισηγητής  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Υλοτομία Κοινοτήτων Φούφα, Μηλοχωρίου.

Εισηγητής  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης του με αριθ. Κυκλοφορίας ΜΕ 142654 ΙΧ αποφρακτικό του Δήμου Εορδαίας στην ΔΕΥΑ Εορδαίας

Εισηγητής : Ο ΔΣ και Πρόεδρος  ΔΕΥΑΕ  Τσεχελίδης  Δημήτρης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

«Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

  Την έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 στον Άξονα 3 «Ενίσχυση και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου...

20/04/2021

Κτηριακή επέκταση νοσοκομείου Κοζάνης

Προχωράει το νέο κτήριο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Σήμερα 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ....

20/04/2021