Στάθης Κωνσταντινίδης, Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης, Εισηγητής στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Τις προηγούμενες ημέρες είχα την τιμή, ως εισηγητής της πλειοψηφίας, να υποστηρίξω την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εισαγωγή στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης των θεσμών του Εσωτερικού Ελέγχου και του Συμβούλου Ακεραιότητας, αλλά και τη νομοθέτηση ρυθμίσεων για τη Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που επιλύουν πολλά και χρονίζοντα προβλήματα.

Το νομοσχέδιο εισήχθη στην Ολομέλεια στις 14.4.2021, όπου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

(μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγησή μου: https://youtu.be/RWvdrFMbftw )

 

Κατά την ψήφιση, υπεβλήθη ένσταση αντισυνταγματικότητας από την αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία αντέκρουσα για την πλειοψηφία, και η οποία τελικά απορρίφθηκε.

(μπορείτε να δείτε εδώ την τοποθέτησή  μου στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ: https://youtu.be/XbLu7aDHHyM )

 

Στη δευτερολογία μου επισήμανα τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία. (βλ.  εδώ https://youtu.be/bnSaYeEmwxY )

Σύνοψη του νομοσχεδίου:

Το νομοσχέδιο αναπτύσσεται σε 7 μέρη, και συνολικά σε 62 άρθρα, από τα οποία τα πρώτα 30 αλλά και εκείνα του 6ου μέρους, αναφέρονται στον Εσωτερικό Έλεγχο και στον Σύμβουλο Ακεραιότητας.

 

Α) Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος; Είναι η ανεξάρτητη, συμβουλευτική και διαβεβαιωτική υπηρεσία, σχεδιασμένη για να βελτιώνει τις λειτουργιές του φορέα, μέσω της αξιολόγησης και αναβάθμισης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων διακυβέρνησης.
  • Τι κάνει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών του φορέα, την αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών και τη συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο.
  • Πως διαρθρώνεται ο Εσωτερικός έλεγχος σε έναν φορέα; Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε 3 γραμμές ρόλων: α) τους υπαλλήλους, β) τα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, και γ) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία ελέγχει τις 2 πρώτες, για να διαβεβαιώσει τη διοίκηση ότι οι μηχανισμοί του Συστήματος λειτουργούν επαρκώς και αποτελεσματικά.
  • Πως λειτουργεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν φορέα; Η Μ.Ε.Ε. είναι ανεξάρτητη και η ανεξαρτησία της διασφαλίζεται με την υπαγωγή της απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εμπλέκονται στη διοίκηση και δεν έχουν επιχειρησιακά καθήκοντα.
  • Τι κάνει η Επιτροπή Ελέγχου; Η Επιτροπή Ελέγχου, εποπτεύει τις εργασίες της Μονάδας Ελέγχου, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και εγγυάται ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα. Πρόκειται για καινοτόμο, ανεξάρτητο σώμα, που απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων ένα με ελεγκτική εμπειρία, που προέρχονται από άλλους φορείς και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ελεγχόμενο φορέα.
  • Πως συστήνεται η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; Στα Υπουργεία σε επίπεδο Διεύθυνσης και στους άλλους φορείς ανάλογα με τη δομή τους. Στους φορείς, στις Ανεξάρτητες Αρχές, και στους ΟΤΑ, με κριτήρια τον αριθμό των υπαλλήλων και το ύψος του προϋπολογισμού. Όταν κάποιοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ξεχωριστή Μονάδα, μπορούν να συστήσουν κοινή. Όταν κρίνεται απαραίτητη, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή επαγγελματιών εκτός του φορέα ή να υπαχθεί ο φορέας στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος  φορέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να δοθεί στο σύνολό της σε εξωτερικό συνεργάτη.
  • Περαιτέρω: Καθορίζονται αναλυτικά οι εγκριτικές υποχρεώσεις του επικεφαλής του φορέα. Προβλέπονται εκτεταμένες αρμοδιότητες για τον Προϊστάμενο της Μονάδας Ελέγχου. Ορίζονται τα της στελέχωσής της και ότι τα μέλη της με καθήκοντα Ελεγκτή υποχρεούνται, εντός 12μήνου, να λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας, εκτός εάν διαθέτουν κάποιο αντίστοιχο. Προβλέπεται ότι το ΕΚΔΔΑ οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας, για την πιστοποίηση ήδη υπηρετούντων και  νέων  ελεγκτών. Ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ελέγχου.
  • Ακολούθως, προβλέπεται Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας και Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών, κατά τα  διεθνή  πρότυπα.
  • Επιπλέον, καθιερώνονται η κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, η παρακολούθηση υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου και το ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας του φορέα.

Διαβάστε επίσης

Επισκέφθηκε τους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Σε μια συμβολική κίνηση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε στο Διδυμότειχο τους γονείς της...

16/05/2021

Αιχμές Αβραμόπουλου προς ΕΕ για τη στάση της στο μεταναστευτικό

Συνέντευξη με θέμα τις εξελίξεις στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Stampa»...

16/05/2021

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών-MRB: Έλληνες και Τούρκοι επιθυμούν ειρηνική διευθέτηση των διαφορών

Η μεγάλη πλειοψηφία Ελλήνων και Τούρκων επιθυμεί την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών των δύο λαών, οι...

15/05/2021