Οι βενζινοπώλες για το πρόγραμμα των 40εκ.

Δυτική Μακεδονία

23/02/2021, 8:03 μμ

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Χωρίς αμφιβολία η πρωτοβουλία της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας , να λάβει μέριμνα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματοςενίσχυσης αυτών , είναι ένα σημαντικό μετρό για το οποίο αξίζεται την αναγνώριση  και επιβράβευση  από το σύνολο του εμπορικού κόσμου της πόλης .

Παρόλαυτα  οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι eεπιχειρήσεις μας δηλαδή τα πρατήρια εμπορίαςκαυσίμων και ενέργειας έχουν υποστεί σοβαρότατη   μείωση τζίρου η οποία έχει φτάσει  το 70%. Παρά το αυταπόδεικτο  αυτό γεγονός  κανένα από  τα  πρατήρια εμπορίας καυσίμων και ενέργειας δεν έλαβαν επιδότηση από το σύνολο που είναι σε λειτουργία στο νομό μας καθώς ξεκάθαρα αδικήθηκαν από το σύστημα αξιολόγησης. Η λειτουργία των πρατηρίων σε όλο το διάστημα του πρώτου lockdown ήταν εξαιρετικά ζημιογόνα καθότιοι καταναλώσεις υπέστησαν  μεγάλη μείωση   σε συνδυασμό με τα λειτουργικά έξοδα και τις υποχρεώσεις που παρέμειναν ίδιες. Επιπλέον μετάτην άρση του lockdown οι καταναλώσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα λογω της έλλειψηςμετακινήσεως του πληθυσμού. Το γεγονός αυτό επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την κατάσταση διότιμαζί με την έλλειψη κατανάλωσης  καυσίμωνεπηρέασε και τα προϊόντα λιανικής που διαθέτουμεστις  αίθουσες οπότε η μείωση της κατανάλωσηςήταν πολύ μεγαλύτερη. Από τον Οκτώβριο  και   μετά δυστυχώς   η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο με την μείωση του ωραρίου οσο και με τις απαγορεύσεις μετακίνησης σε άλλους νομούς με τις γνωστές συνέπειες για την οικονομία της περιοχήςμας.

Οι επιχειρήσεις μας κρίνουμε ότι αδικήθηκανσυγκρίνοντας μάλιστα με άλλες που ευεργετήθηκανδεδομένου οτι στην πόλη μας, η οποία είναι συγκεκριμένη , μπορούμε να έχουμε άποψη για τη ζημία που μπορεί να έχει υποστεί ο καθένας. Βέβαια κατανοούμε οτι ένα σύστημα μπορεί να μην ειναι τελείως δικαιο ομως στην περίπτωση του κλαδου μας ηταν τελείως άδικο και στην πραγματικότητα ο κλάδος μας εξαιρέθηκε  πλήρως.

Τελειώνοντας  , κύριε  Περιφερειάρχη , επειδήείμαστε βέβαιοι ότι πλέον κατανοήσατε τα δίκαιααιτήματα μας και σας ζητάμε να λάβετε τις ανάλογεςδράσεις ώστε να μπορέσουμε να ενταθούμε σε προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας μας ώστενα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας .

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιράσου το: