Νέο ομολογιακό δάνειο 405 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΣΦΑ – Στις 24 Ιουνίου η ετήσια Γενική Συνέλευση

Ενέργεια

10/06/2021, 4:56 μμ

Την έγκρισή τους στη σύμβαση έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου καλούνται να δώσουν οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διαχειριστή στις 24 Ιουνίου, η οποία θα εγκρίνει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2020.

Το νέο ομολογιακό δάνειο θα συναφθεί με την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank για συνολικό ποσό έως 405.000.000 ευρώ.

Επίσης, τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που θα αξιοποιήσει ο ΔΕΣΦΑ στα πλαίσια της συμφωνίας του με τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνουν ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση (revolving credit facility) έως 30.000.000 ευρώ, καθώς και accordion facility έως 70.000.000 ευρώ. 

Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται ακόμα τα εξής:

-Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης της περιόδου 01.01.2020-31.12.2020, καθώς και της προηγούμενης χρήσης  

-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του 2020 

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση του 2021 και για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους

-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ για το 2020, καθώς και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για το 2021

-Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του ΔΣ, σε αναπλήρωση παραιτηθέντων. 

 

Πηγή: energypress.gr

Διαβάστε επίσης

Fronius: Προστατέψτε τον inverter σας με ποιοτικούς απαγωγείς υπέρτασης DC και AC

Στην διάρκεια ζωής ενός φ/β έργου μια σημαντική απειλή για εμφάνιση πιθανής βλάβης σε έναν inverter...

24/06/2021

Εγκρίθηκε η ευρωπαϊκή στήριξη ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο στήριξης...

24/06/2021

ΑΔΜΗΕ: ΓΣ στις 14 Ιουλίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση...

24/06/2021