Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συμμετέχει στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821 που υλοποιεί το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δυτική Μακεδονία

23/03/2021, 12:57 μμ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνηςσυμμετέχει στην διαδικτυακή υποδομή «ΨηφιακόΑρχείο 1821», που υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες(ΚΕΑΕ). Μέσω της υποδομής αυτής διασυνδέεται για πρώτη φορά, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, αρχειακό υλικό που αφορά το 1821, προερχόμενο από μεγάλους αρχειακούς και μουσειακούς φορείς της Ελλάδας.

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΚΕΑΕ αναφέρεται ότι: “To Κέντρο Έρευνας για τις ΑνθρωπιστικέςΕπιστήμες (KEAE) (www.rchumanities.gr), μεαφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων  από τηνΕλληνική Επανάσταση, ανακοινώνει το άνοιγμα τουερευνητικού έργου «Ψηφιακό Αρχείο 1821»(1821.digitalarchive.gr) στο ελληνικό και διεθνέςκοινό. Πρόκειται για μια διαδικτυακή υποδομή πουδιασυνδέει για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο ψηφιακόπεριβάλλο, αρχειακό υλικό που αφορά το 1821, προερχόμενο από μεγάλους αρχειακούς καιμουσειακούς φορείς της Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός της υποδομής, ο συσχετισμός τωντεκμηρίων μέσα από
τις δυνατότητες αναζήτησης, ο ανοιχτός χαρακτήραςτου έργου και η
δικτύωση φορέων και ερευνητών, το καθιστούνπρότυπο έργο στον
τομέα των Ψηφιακών ΑνθρωπιστικώνΕπιστημών.

Επεκτείνοντας την παραδοσιακή αντίληψη για τοαρχείο ως συλλογή
εγγράφων, το Ψηφ ιακό Αρχείο 1821 περιέχει, εκτόςαπό αρχειακές
συλλογές με έγγραφα, οπτικό υλικό από έργα τέχνης, χάρτες,
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κειμήλια, αλλάκαι ηχητικό υλικό
(
μουσική και τραγούδια). Στο Ψηφιακό Αρχείο1821 ο επισκέπτης μπορεί: α)  να αναζητήσει υλικό, όπως έγγραφα και άλλα αρχειακά τεκμήρια, έργατέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δημοτικάτραγούδια, βιβλία, κειμήλια κ.ά.·
β)  να διαβάσει επιστημονικά άρθρα που θέτουννέα ερωτήματα και εμπλουτίζουν την επιστημονικήέρευνα γύρω από το 1821, δίνοντας έμφαση σε όψειςτης καθημερινής ζωής την εποχή της ΕλληνικήςΕπανάστασης·
γ)  να εξερευνήσει ψηφιακά εκθέματα, τα οποίαπαρουσιάζουν επιμέρους θεματικές για τηνΕλληνική Επανάσταση, οπτικοποιώντας τηνπληροφορία και αξιοποιώντας νέους τρόπουςψηφιακής αφήγησης της ιστορίας·
δ)  να περιηγηθεί σε έναν δυναμικό χάρτη πουκαταγράφει ίχνη του 1821 στον δημόσιο χώρο (π.χ. μνημεία, ονόματα δρόμων κ.ά.) και
δημιουργείται από σχολικές ομάδες από ολόκληρητη χώρα.Το σύνολο
του ιστότοπου είναι προσβάσιμο στην ελληνική καιτην αγγλική γλώσσα. Η απόφαση της διγλωσσίαςυποδηλώνει την πρόθεση της επιστημονικής
επιτροπής να εντάξει το 1821 σε ένα διεθνέςερευνητικό πλαίσιο.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια εκπόνησης τουπρογράμματος, το ευρύ κοινό
στήριξε αυτή την προσπάθεια, μέσω τηςπλατφόρμας συγκέντρωσης
δωρεών από το κοινό act4Greece της ΕθνικήςΤράπεζας της Ελλάδος.
Η οικονομική στήριξη ενισχύθηκε περαιτέρω απότην «Πρωτοβουλία 1821-2021», στο πλαίσιο τηςοποίας η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία μεκοινωφελή, πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματατης χώρας,
χρηματοδότησαν, δικτύωσαν και προώθησανπρογράμματα και δράσεις
για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων απότην Ελληνική Επανάσταση.

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 είναι ένα δυναμικό έργοπου δεν τελειώνει το
επετειακό έτος 2021, αλλά αντιθέτως θα διευρύνεταιμε νέες συνεργασίες
και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό. Είναιεπίσης ανοιχτό και
διαθέσιμο τόσο στο ερευνητικό όσο και στο ευρύκοινό για έρευνα,
ξεφύλλισμα, διάβασμα και εμβάθυνση σε αυτή τηνπερίοδο της ιστορίας.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο του 2021 θαπαρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς138), όπου θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις, συζητήσειςκαι παρουσιάσεις γύρω από τον διάλογο μεταξύ«αρχείου», «τέχνης» και «τεχνολογίας» για τηνπαραγωγή επιστημονικής γνώσης.


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το ΚΕΑΕ συνεργάστηκε για την υλοποίηση τουέργου με τους ακόλουθους φορείς: ΑναγνωστικήΕταιρία Κερκύρας Ανώτατη Σχολή Καλών ΤεχνώνΑθήνας Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) ΔημοκρίτειοΠανεπιστήμιο Θράκης ΔΕΗ Α.Ε./ Ιστορική Συλλογή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕθνικόΊδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) – Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης (ΜΙΕΤ) Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της ΕλλάδοςΕθνικό Ιστορικό Μουσείο

Κ έντρο Ελληνικής Μουσικής «ΦοίβοςΑνωγειανάκης»
Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Centrum Modernes Griechenland/CeMoG) του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin)
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης Μουσείο Αλή Πασά και
Επαναστατικής Περιόδου (Ιωάννινα) ΜουσείοΜπενάκηΙστορικά Αρχεία
Μουσείο Μπενάκη Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠελοποννησιακόΛαογραφικό Ίδρυμα Jordan Center for the Advanced History of Russia (NYU)

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών τουΤομέα Νεοελληνικών
Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό ΊδρυμαΕρευνών
Άντα Διάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕυρωπαϊκήςΙστορίας, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
Έλλη Δρούλια, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλήςτων Ελλήνων
Κωνσταντίνα Ζάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιταλικής καιΜεσογειακής Ιστορίας,
Ιταλικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης
Γιάννης Κονταράτος, Επίκουρος ΚαθηγητήςΖωγραφικής, Τμήμα Εικαστικών
Τεχνών, ΑΣΚΤ
Γιάννης Κοτσώνης, Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίουτης Νέας Υόρκης, Jordan Center for the Advanced History of Russia (NYU)
Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας, ΤμήμαΙστορίας και
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος ΚαθηγητήςΚοινωνιολογίας, Τμήμα
Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Maurizio Isabella, ΚαθηγητήςΙστορίας, Queen Mary University of London Thomas W. Gallant, Καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο UC San Diego
Mark A. Mazower, Καθηγητής Ιστορίας, ΠανεπιστήμιοColumbia (NY)


Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή

Άντα Διάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕυρωπαϊκήςΙστορίας, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ(επιστημονική υπεύθυνη έργου)
Δέσποινα Βαλατσού, Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ, ΔιδάσκουσαΨηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τμήμα Θεωρίας καιΙστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
Γιώργος Καλαούζης, MSc Σύγχρονοι ΜέθοδοιΣχεδιασμού, Μηχανικός Η/Υ,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών, ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας
Ιουλία Πεντάζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤμήμαΠολιτισμού και Δημιουργικών
Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη Σταμπόγλη, Ιστορικός, Εκδότρια”

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: Έστω click away αλλιώς παραιτηθείτε όλοι!

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: «Τόσο καιρό ζητάμε επίμονα να κλείσουν όλα στη περιοχή μας, να γίνει ένα...

09/04/2021

10 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)...

09/04/2021

Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης: Στήριξη για άμεση δράση του ΕΛΓΑ για τους ροδακινοπαραγωγούς

Άμεση είναι η αντίδραση της Περιφερειακής αρχής Δυτικής Μακεδονίας για τις ζημίες από την επέλαση του...

09/04/2021