Δήμος Κοζάνης: Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό

Δυτική Μακεδονία

05/02/2021, 2:30 μμ

Την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση296/2020, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, μπορούν να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Η απαλλαγή για το 2020 θα γίνει με επιστροφή  του ποσού και μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται από:

1) Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)

2) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.

3) αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα αναφοράς

4) Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό IBAN του δικαιούχου.

 

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης και ηλεκτρονικά στο email: protokolo@kozanh.gr.

Η απαλλαγή θα γίνει με επιστροφή του ποσού, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 01/01/2021 και μέχρι 31/03/2021.

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Επώνυμο: …………………………………….………..

 

Όνομα: ………………………………………………..…

 

Όνομα Πατέρα: …………………………………..

 

Όνομα Μητέρας: ………………………………..

 

Έτος Γέννησης: …………………………………..

 

Δ/νση Κατοικίας: ………………………………..

 

Πόλη: ………………………………………………………

 

Τ.Κ.:  50100

 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………..

 

Τηλ. Οικίας: ………………………………………….

 

Κινητό: ……………………………………………………

 

 

 

Κοζάνη,  ………………../……………../2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Προς:  ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

(δια μέσου του γραφείου Πρωτοκόλλου)

 

 

 

Παρακαλώ όπως σε εφαρμογή της αριθ. 296/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με απαλλάξετε από την καταβολή δημοτικών τελών της επιχείρησής μου, που έχει πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωναϊού και μου επιστραφούν τα καταβληθέντα δημοτικά τέλη του έτους 2020, για το διάστημα αναφοράς.

 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο Υπεύθ. Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» που η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει ΚΑΔ Υπουργ. Οικονομικών.

2.    Αντίγραφα εξοφλημένων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα αναφοράς.

3.    Αντίγραφο (1ης σελίδας)  Τραπεζικού μου Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου και μέσω ηλεκτρονικής Δ/νσης: protokolo@kozanh.gr

 

 

 

Ο/Η  ΑΙΤ

 

 

 

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο – «Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων»

Από την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», γνωστοποιείται ότι από την Δευτέρα 8-3-2021, ξεκινά σταδιακά...

05/03/2021

ΣΕΦΠΕ Δυτ. Μακεδονίας – Προς όλους του συναδέλφους και τα μέλη στις «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δυτικής Μακεδονίας»

Ο σύνδεσμος επενδυτών φωτοβολταικών Δυτικής Μακεδονίας εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης...

05/03/2021

Νέα διεύθυνση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στον Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου για να διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοτολογίου...

05/03/2021