Ανδρέας Σιάμισιης: Το όραμά μου για τα πράσινα ΕΛΠΕ

Ενέργεια

11/05/2021, 1:12 πμ

Μαρίνα Πρωτονοτάριου, mononews.gr

Σάρκα και οστά θα πάρει την επόμενη πενταετία το όραμα του Ανδρέα Σιάμισιη, Διευθύνοντα Σύμβουλου των ΕΛΠΕ για το μετασχηματισμό του ομίλου σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο ενεργειακό όμιλο.

Μια στρατηγική που έχει ξεκινήσει από το 2019, και προχωρά με συνέπεια και συστηματικές κινήσεις, πλέον στοχεύει στην ολοκληρωτική αλλαγή της δομής και της δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, με στόχο να αυξήσουν την αποτίμηση της εταιρείας και την ανθεκτικότητά τους δημιουργώντας μεγαλύτερη επιχειρηματική προοπτική.

Η κρίση του κορονοϊού, η επιτακτικότητα του Green Deal, η μεγάλη αύξηση του κόστους των ρύπων και οι τεράστιες χρηματοδοτήσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε καινοτόμες και καθαρές μορφές ενέργειας, έκαναν την ανάγκη για αυτή την αλλαγή επιτακτική.

Πλέον τα ΕΛΠΕ βαδίζουν σταθερά με άξονα το σχέδιο να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αλλάξουν ολοκληρωτικά το προφίλ τους αλλά και το όνομά τους.

Για τον κ. Σιάμισιη η ενεργειακή μετάβαση  δεν αφορά μόνο κάποιες δραστηριότητες της ευρύτερης βιομηχανίας, όπως η παραγωγή ενέργειας και η απολιγνιτοποίηση. Αφορά όλους και απαιτεί μακροχρόνια προσπάθεια, ρεαλιστική και ολιστική προσέγγιση και ουσιαστική κατανόηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων εκ μέρους όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα.
Yπό αυτό το πρίσμα το μέλλον της διύλισης και των πετρελαιοειδών περνάει μέσα από την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον και όχι μέσα από την αντικατάστασή τους. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητά του είναι η εκπόνηση ενός φιλόδοξου και ισορροπημένου προγράμματος που θα εξελίξει τη βασική μας δραστηριότητα σε αυτόν τον άξονα.

Για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της η εισηγμένη, υλοποιεί το πρόγραμμα Vision 2025 που αφορά επενδύσεις 4 δισ. ευρώ, από τα οποία το 50% αφορούν την καθαρή ενέργεια και το 50% τις παραδοσιακές της δραστηριότητες στα καύσιμα και στις παραχωρήσεις.

Στόχος της είναι να  δημιουργήσει νέους πυλώνες που θα επηρεάζουν την κερδοφορία, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο, ώστε να αποκτήσει προοπτική, ακόμη και αν μειωθεί η κατανάλωση και συμμετοχή του πετρελαίου στα ενεργειακά προϊόντα. Γι αυτό προχωρά σε μια στρατηγική δύο δραστηριοτήτων μέσα στον όμιλο, τα καύσιμα και η καθαρή ενέργεια.

Στα καύσιμα σχεδιάζει τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πράσινου υδρογόνου και βιοκαυσίων που θα υποκαταστήσουν ένα μέρος της παραγωγής σε ορυκτά καύσιμα.

Διαθέτει ώριμα σχέδια για τη μετεξέλιξη του διυλιστηρίου της Ελευσίνας σε πρότυπο διυλιστήριο ενεργειακής μετάβασης, καθώς και για το «πρασίνισμα» του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης. Στο διυλιστήριο της Ελευσίνας προωθείται η υλοποίηση έργου «μπλε» υδρογόνου με μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και ένα πιλοτικό έργο παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου με ηλεκτρόλυση από ενέργεια που θα παράγεται από φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα αναπτυχθεί εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και μονάδα συμπαραγωγής που θα καταστήσει το διυλιστήριο ενεργειακά αυτόνομο. Στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης τα ΕΛΠΕ προχωρούν σε επένδυση μονάδας παραγωγής ανανεώσιμου diesel, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2024, θα επιτρέψει την ένταξη βιοκαυσίμων και θα μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Σε σχέση με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ο κ. Σιάμισης όπως έχει πει  ότι το θέμα είναι υπό εξέταση, ενώ στις επενδύσεις που προγραμματίζονται μέχρι το 2025 έχουν προγραμματιστεί και επενδύσεις στις παραχωρήσεις.

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την ενεργειακή μετάβαση, με τη δημιουργία μιας σημαντικής δραστηριότητας στο χώρο της καθαρής ενέργειας. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο αδειών 1,3 GW και ένα ποσοστό από αυτές θα γίνουν περιουσιακά στοιχεία που θα λειτουργήσουν ενώ σχεδιάζει και εξαγορές προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα. Ήδη η εταιρεία διαθέτει το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες κινήσεις ώστε «με μεθοδικότητα και επιμονή να κτιστεί και αυτός ο δεύτερος πυλώνας».

Μείωση ρύπων CO2 

Η εισηγμένη έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 κατά 50% έως το 2030 και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το 2050.

Προτεραιότητα για την εταιρεία είναι ένα πρόγραμμα «πράσινου» εκσυγχρονισμού και ισχυροποίησης στον «παραδοσιακό» τομέα των καυσίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρά στην εισαγωγή μονάδων παραγωγής υδρογόνου και βιοκαυσίμων αλλά και σε τεχνολογίες δέσμευσης των εκπομπών CO2.

Εταιρική δομή

Η εισηγμένη επεξεργάζεται σχέδια για την αλλαγή της δομής του ομίλου  με θυγατρικές εταιρείες  ανά τομέα,  ώστε να υπάρχει καλύτερη διοίκηση και οργάνωση και να διευκολύνεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση (διαφορετικοί κίνδυνοι, αποτιμήσεις και δανειοδοτικές βαθμίδες ανά τομέα).

Σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των σχεδίων και θα ανακοινωθεί η νέα δομή του ομίλου.

«Όταν επιδιώκουμε project finance έργου ΑΠΕ πάντα σκοντάφτουμε στη δραστηριότητα μας στη διύλιση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η εισηγμένη έχει λάβει σχετικές αποφάσεις  στο ΔΣ που πραγματοποίησε τη Μεγάλη Πέμπτη και προωθεί αλλαγές στο καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί  στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης με το νόμο 4420 με τον οποίο οι εισηγμένες πρέπει να προσαρμοστούν (μέχρι 17 Ιουλίου).

«Αφήνουμε τη γραφειοκρατία που είχε χτισθεί διαχρονικά», είπε ο κ. Σιάμισιης. «Χρειάζεται να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων». Με βάση όσα προβλέπονται στο νέο νόμο, κανένας μέτοχος (ούτε φυσικά το δημόσιο που κατέχει το 35%) δεν μπορεί να διορίζει πάνω από τα 2/5 των μελών του Δ.Σ. Η πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση είναι να εκλέγονται όλα τα μέλη από τη Γ.Σ.

Οι αλλαγές στο καταστατικό και η μείωση των μελών του ΔΣ από 13 σε 11, όπως και άλλες μεταβολές εσωτερικές αποσκοπούν στην εκπλήρωση των κριτηρίων ESG. Τι τελευταίο διάστημα μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ τονίστηκε πόση σημασία δίνουν πλέον οι θεσμικοί επενδυτές και οι τράπεζες σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Για αυτό και  η ανακοίνωση των προτάσεων του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση, ήδη έχει προκαλέσει τις θετικές γνώμες διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

Εικόνα του ομίλου

Η νέα εταιρική ταυτότητα και η αλλαγή του ονόματος των ΕΛ.ΠΕ. κρίνεται επίσης απαραίτητη  ενόψει του ενεργειακού μετασχηματισμού του ομίλου. Θα είναι πολύ πιο εύκολο, η εταιρεία να εξασφαλίσει   χρηματοδοτήσεις από  τα fund και τις τράπεζες για να υλοποιήσει τα επενδυτικά της πλάνα αν δεν έχει ένα όνομα που να παραπέμπει αποκλειστικά στο πετρέλαιο.  «Όταν βγαίνουμε στις διεθνείς αγορές θέλουμε να μας βλέπουν ως κάτι περισσότερο από το πετρέλαιο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

Διαβάστε επίσης

Οι δυνατότητες χρήσης της αμμωνίας ως ναυτιλιακού καυσίμου σε πρώτο πλάνο

Η ναυτιλιακή εταιρεία Eastern Pacific Shipping πρόκειται να συνεργαστεί με το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης...

21/06/2021

ΗΠΑ, Νορβηγία και Δανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για ναυτιλιακά καύσιμα μηδενικών εκπομπών

Οι ΗΠΑ εργάζονται με τη Δανία, τη Νορβηγία και άλλες χώρες για την ανάπτυξη λύσεων καυσίμων...

21/06/2021

Υδρογόνο: Η παραγωγή και οι χρήσεις του για βιομηχανία και ενέργεια

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η πιο δύσκολη εξίσωση της εποχής μας. Η παγκόσμια ενεργειακή...

21/06/2021