Οι 5+1 αλλαγές που φέρνει το 2021 στο Aσφαλιστικό

Οικονομία

06/01/2021, 10:00 μμ

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχουν την ευκαιρία εντός της νέας χρονιάς να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα 62 έτη

Η μείωση των εισφορών στη μισθωτή εργασία και η καταβολή νέων αναδρομικών είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στο μέτωπο του Aσφαλιστικού, με τις οποίες κάνει ποδαρικό το 2021. Παράλληλα, θα ισχύσουν νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο των μεταβατικών ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν το 2015. Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα έχουν την ευκαιρία εντός της νέας χρονιάς να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα 62 έτη. Ανάμεσα στις τυχερές κατηγορίες περιλαμβάνονται γονείς ανηλίκων, ασφαλισμένοι με εργασιακό βίο 40 ετών και ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο εργατολόγος, ειδικός σε θέματα ασφάλισης Δημήτρης Μπούρλος, έντεκα κατηγορίες ασφαλισμένων από τον ιδιωτικό τομέα μπορούν μέσα στο 2021 να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα με πλήρη σύνταξη και αντίστοιχα πέντε κατηγορίες με μειωμένη.

Με πλήρη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν:

 • Ασφαλισμένοι/ες που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
 • Γυναίκες-μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από τον 4/1960 έως και τον 12/1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες έως και τον 12/1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το α’ τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το α’ εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012.
 • Γυναίκες που είναι γεννημένες το 1966 και συμπλήρωσαν έως 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης.
 • Γυναίκες που είναι γεννημένες το 1965 και συμπλήρωσαν έως 31/12/2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης.
 • Γυναίκες που είναι γεννημένες το 1964 και συμπλήρωσαν έως 31/12/2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/ες έως και τον 12/1959 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/ες έως και τον 12/1959 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι /ες το α’ τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το α’ εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το α’ τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι /ες το α’ εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).

Δημόσιο

Με πλήρη σύνταξη μπορούν το 2021 να συνταξιοδοτηθούν 7 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

 • Ασφαλισµένοι/ες με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισµένοι/ες με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
 • Ασφαλισµένοι/ες γεννηµένοι/ες το 1961 με 25ετία έως και 31/12/2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισµένοι/ες με 25ετία έως και 31/12/2012, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 8 μηνών.
 • Γυναίκες που έχουν γεννηθεί από τον 8/1957 έως και τον 7/1958, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 6 µηνών).
 • Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
 • Υπάλληλοι με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από τον 5/1964 έως και τον 12/1964, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 56 ετών και 9 μηνών.

Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν το 2021 άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το 1961 και συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, γυναίκες υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το 1966 και συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, άνδρες υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το 1965 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, καθώς και άνδρες υπάλληλοι γεννημένοι το 1963 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012.

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί το 2021 λόγω της μείωσης των εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021 μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου του 2020. Συγκεκριμένα, συνολικά μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κατά ποσοστό 1,21% και εργοδότη κατά ποσοστό 1,79%.

Οι μειώσεις επιμέρους έχουν ως εξής:

 • Κλάδος Ανεργίας: Μειώνεται η εισφορά εργαζομένου κατά ποσοστό 0,36% και η εισφορά εργοδότη κατά ποσοστό 1,49%.
 • Κρατήσεις ΕΚΛΑ: Μειώνεται η εισφορά εργοδότη κατά ποσοστό 0,18%.
 • Κρατήσεις ΕΛΠΕΚΕ: Μειώνεται η εισφορά εργοδότη κατά ποσοστό 0,12%.
 • Κρατήσεις ΕΛΕΚΠ (πρώην ΟΕΕ): Μειώνεται η εισφορά εργαζομένου κατά ποσοστό 0,85%.

Επίσης, για το φορολογικό έτος 2021 οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός των 800 ευρώ θα αυξηθεί κατά περίπου 8,81 ευρώ τον μήνα και 123 ευρώ ετησίως. Σε μισθό 2.000 ευρώ το κέρδος θα είναι περίπου 42,75 ευρώ τον μήνα και 598 ευρώ τον χρόνο.

Για τους εργοδότες το αντίστοιχο κέρδος από το ψαλίδι των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 14,32 ευρώ και 200,48 ευρώ ετησίως για τον μισθό των 800 ευρώ, ενώ για τον μισθό των 2.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 35,80 ευρώ τον μήνα και 501,20 ευρώ τον χρόνο.

Οι εισφορές των μη μισθωτών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες και οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και το 2021 σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθούν, προσδοκώντας και την αντίστοιχη σύνταξη. Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν να ανέβουν ή να κατέβουν κατηγορία στη διεύθυνση efka.gov.gr μέχρι την Κυριακή 31η Ιανουαρίου του 2021. Οι έξι κατηγορίες εισφορών κυμαίνονται από 210 έως 566 ευρώ.

Αν δεν υποβάλλουν δήλωση, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το 2021 και θα ανακτήσουν το δικαίωμα να επιλέξουν μια μεγαλύτερη κατηγορία από τις αρχές του 2022.

Για τους αγρότες, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι χαμηλότερες και αυξάνονται σταδιακά έως το 2022. Ετσι, από την 1η του χρόνου οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

1η κατηγορία 123 ευρώ, 2η κατηγορία 147 ευρώ, 3η κατηγορία 177 ευρώ, 4η κατηγορία 212 ευρώ, 5η κατηγορία 254 ευρώ και 6η κατηγορία 332 ευρώ.

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αναμένουν αναδρομικά τους πρώτους μήνες του νέου έτους:

 • Συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και κάποιοι που συνταξιοδοτήθηκαν πριν θα λάβουν το α’ τρίμηνο του 2021 αναδρομικά ποσά συντάξεων περίπου 16 μηνών (από τον Οκτώβριο του 2019) λόγω της αύξησης των συντελεστών αναπλήρωσης με τον νόμο Βρούτση. Από τη βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης της σύνταξης θα δουν καθαρό κέρδος περίπου 100.000 νέοι συνταξιούχοι. Αλλοι περίπου 650.000 παλιοί συνταξιούχοι θα δουν βελτίωση σε λογιστικό επίπεδο στη σύνταξή τους. Υπενθυμίζεται ότι όσοι συνταξιούχοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), δηλαδή από 13/5/2016 έως και τις 30/9/2019, θα λάβουν σε μία δόση την αύξηση και τα αναδρομικά. Αντίθετα, οι παλιοί συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις που δικαιούνται σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024.
 • Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που με τον νόμο Κατρούγκαλου είχαν μείωση 60% στο μηνιαίο ποσό της σύνταξης και συνέχισαν να έχουν την ίδια μείωση παρά το γεγονός ότι από 1/3/2020 η μείωση περιορίστηκε στο 30% με τον νόμο Βρούτση. Η μείωση του ποσοστού περικοπής της σύνταξης και η καταβολή επιπλέον ποσών σύνταξης αναδρομικά από 1/3/2020 και εφεξής αφορούν όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν συνεχίζοντας απασχολούμενοι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου ή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12/5/2016 και ξεκίνησαν να απασχολούνται μετά την ημερομηνία αυτή. Αναμένεται δε ότι θα γίνουν τους πρώτους μήνες του 2021.
 • Οι κληρονόμοι συνταξιούχων που απεβίωσαν μέσα στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016 και είχαν κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ δικαιούνται να εισπράξουν τα ποσά επιστροφής περικοπών που θα λάμβαναν οι συνταξιούχοι εάν ήταν εν ζωή.

Το υπουργείο Εργασίας είχε δώσει τη δυνατότητα υποβολής προσωρινής αίτησης έως και τις 21 Δεκεμβρίου του 2020, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά δεν ήταν διαθέσιμα, και η οριστική υποβολή της αίτησης με την ταυτόχρονη ανάρτηση των πιστοποιητικών θα πρέπει να γίνει έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2021.

Οσοι δεν συγκέντρωσαν τα δικαιολογητικά έως 21 Δεκεμβρίου και τα επισυνάψουν αργότερα (δηλαδή έως 28 Φεβρουαρίου) αναμένεται να εξοφληθούν εντός του 2021.

Διαβάστε ακόμα: 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Πώς και πού θα κάνετε την αίτηση (vid) 

Amazon: Αγοράζει 11 αεροπλάνα για τις αυξημένες παραγγελίες 

Πώς επιδρά ο κορωνοϊός στην ψυχική υγεία – 12 σίγουροι τρόποι για να είμαστε καλά

Πηγή: newmoney.gr

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

Λαϊκές αγορές: Ανοιχτές ξανά από σήμερα τα Σαββατοκύριακα – Ποιες αλλαγές έρχονται

Η επαναλειτουργία αφορά τις περιοχές όπου είχε τεθεί σε αναστολή η λειτουργία τους τα Σαββατοκύριακα –...

27/02/2021

Υπέρ της αύξησης των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ τάχθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας

Αδικαιολόγητη η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων είπε ο κεντρικός τραπεζίτης – «Η ΕΚΤ πρέπει να...

27/02/2021

Τηλεργασία: Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου για το 50% των εργαζομένων

Υποχρεωτική προσαρμογή του ωραρίου για τους εργαζόμενους που δεν περιλαμβάνονται στο μέτρο – Έως το τέλος...

26/02/2021