Άρθρο Νίκου Λυσσαρίδη στο metalignitiki.gr, Επιχειρηματικότητα και προσαρμοργή στις νέες συνθήκες

Επιχειρηματικότητα και προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Η ενεργειακή μετάβαση στην οικονομία χωρίς άνθρακα και η πανδημία του κορονοϊού είναι δύο από τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής, που έχουν επηρεάσει συθέμελα την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του τόπου μας.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να σταματήσει να εκμεταλλεύεται λιγνίτη για τις ενεργειακές της ανάγκες μέχρι το 2028.  Έτσι λοιπόν έχει μπει στη δημόσια συζήτηση της χώρας το θέμα της δίκαιης μετάβασης από τη σημερινή κατάσταση σε μια ενεργειακή πραγματικότητα χωρίς άνθρακα. Πολύ περισσότερο δε η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στην περιοχή μας, που σήκωσε το βάρος της ενεργειακής ανάπτυξης για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το κλείσιμο των λιγνιτικών εργοστασίων της ΔΕΗ και η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης η έλευση της πανδημίας συνέπεσε με το στάδιο της ανάρρωσης της ελληνικής οικονομίας από την υπερ-δεκαετή ταλαιπωρία με συνέπεια να ταλανίζεται και πάλι.  Δυστυχώς σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να επικεντρωθούν στον ριζικό μετασχηματισμό τους, επενδύοντας στην εξωστρέφεια, την ψηφιακή τεχνολογία, την καινοτομία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι αναγκασμένες να δώσουν μία ακόμη μάχη επιβίωσης.

Η μεταλιγνιτική περίοδος οδηγεί αναμφίβολα την περιοχή σε επανεξέταση του παραγωγικού μοντέλου. Το έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας για καινοτόμες επιχειρήσεις στην περιοχή πρέπει να ξεπεραστεί. Η κουλτούρα των τοπικών κοινωνιών πρέπει να αλλάξει, με δράσεις που θα δείχνουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Το μίγμα της οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, ούτως ώστε να αποφύγουμε την εξάρτηση από συγκεκριμένους κλάδους. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βάσει γεωγραφικής θέσης, κλίματος και άλλων παραγόντων μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τομέας της τεχνολογίας και ο τομέας της ενέργειας. Ήρθε η στιγμή να τεθούν στο τραπέζι  νέες ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της τοπικής οικονομίας, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τομείς, όπως η βιομηχανία και η μεταποίηση.

Στόχος όλων είναι να τονωθεί η ρευστότητα, να προστατευτεί η εργασία και να ενισχυθεί το εισόδημα. Η επιδότηση της απασχόλησης, η ελάφρυνση των φόρων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελούν τα διαθέσιμα χρήσιμα εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

Με τη βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης των δύο στρατηγικών στόχων:

  1. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ): Ανενεργό παρέμενε, από το 2017 που συστάθηκε, το σημαντικό αυτό ταμείο για την ενίσχυση (δάνεια, εγγυοδοτήσεις) της επιχειρηματικότητας. Πλέον, έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι λειτουργίας του, ορίζονται τα προβλεπόμενα μέλη ενώ εκκρεμεί η προβλεπόμενη πίστωση μέρους των πόρων που θα διαχειρίζεται (συνολικά 10.000.000 ευρώ στην πρώτη φάση) ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό.
  2. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος είναι η πλήρης ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με συνολικό προϋπολογισμό 29.100.000 ευρώΠαραλάβαμε τον άξονα σχεδόν ανενεργό από άποψη εκταμιεύσεων. Με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία της Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχεδιάστηκαν δύο νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15εκ. ευρώ οι οποίες για πρώτη φορά τέθηκαν σε διαβούλευση με το σύνολο των Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας ώστε να καταστούν πλήρως αποτελεσματικές ενώ παράλληλα να υλοποιούν και να συμπορεύονται με τη νέα στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για καθετοποίηση της παραγωγής, εξωστρέφεια, πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Παράλληλα μέσω του ίδιου άξονα, δρομολογήθηκε η ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας των ΒΑΑ, η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) επιχειρήσεων και η δημιουργία θερμοκοιτίδας (incubator) επιχειρήσεων.

Tο master plan, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει πέντε πυλώνες ανάπτυξης (καθαρή ενέργεια, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, τεχνολογία και εκπαίδευση). Κύρια προτεραιότητά του είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Επίσης θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που δεν θα εξαρτάται μόνο από την ενέργεια, αλλά και από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τον εναλλακτικό τουρισμό και την βιολογική γεωργία. 

Το σχέδιο μετάβασης δεν είναι  μια έκθεση ιδεών, αλλά ένα στρατηγικό σχέδιο που θέτει ρεαλιστικούς στόχους και, ταυτόχρονα, προσδιορίζει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους. Οπωσδήποτε υπάρχουν κενά που πρέπει να συμπληρωθούν και σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Γι’ αυτό ακριβώς γίνεται η διαβούλευση.

Σημειώνεται ότι η υποβολή επενδυτικών προτάσεων συνεχίζεται ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω όταν – σε συνεννόηση με την ΕΕ – οριστικοποιηθούν τα επαυξημένα κίνητρα ενίσχυσης των επενδυτών που θα ισχύσουν στις λιγνιτικές περιοχές. Από τον Ιούλιο «τρέχει» η πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων στις λιγνιτικές περιοχές και έχουν υποβληθεί συνολικά περισσότεροι από 60 φάκελοι με επενδυτικές προτάσεις. Στη λίστα περιλαμβάνονται επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή (θερμοκήπια, δενδρώδεις καλλιέργειες), στον τουρισμό ( χιονοδρομικό Βασιλίτσας, πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού), στην υγεία (κέντρο αποκατάστασης), στην κυκλική οικονομία (διαχείριση αποβλήτων), στην ενέργεια (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, βιομάζα, τηλεθέρμανση) κ.α.

Με τα νέα δεδομένα αναπόφευκτα οδηγούμαστε και σε άλλες πηγές ορυκτού πλούτου, που η  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας διαθέτει. Η αξιοποίηση του πλούσιου μεταλλευτικού κλάδου της περιοχής μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και να αποτελέσει σταθερό εργοδότη των τοπικών κοινωνιών.  Το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η εξοικείωσή του με τη βιομηχανική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας περιλαμβάνονται στα σπουδαιότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο. 

Ανεξαρτήτως COVID-19 και απολιγνιτοποίησης, είναι κρίσιμο η οικονομία γενικότερα και οι επιχειρήσεις ειδικότερα, να μπουν σε μια μετασχηματιστική τροχιά, επικεντρώνοντας  στην επιχειρηματική καινοτομία, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

Προσωπικά πιστεύω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν και πάλι στην πρόκληση. Έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν και πιστεύω ότι θα σταθούν για ακόμη μια φορά στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

Διαβάστε επίσης

Επίκαιρη ερώτηση της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Χρηματοδότηση μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές και κατανομή πόρων»

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα,...

13/07/2021

Κοζάνη: Τι έδειξαν τα rapid tests στην κεντρική πλατεία

Σε τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων (rapid tests) για την covid19 υποβλήθηκαν 47 πολίτες, τη Δευτέρα 12...

13/07/2021